Bezpečnostní upozornění

Masážní pistole BODYSONIC NEJSOU ZDRAVOTNÍ POMŮCKOU.

NEPOUŽÍVEJTE zařízení bez souhlasu Vašeho lékaře, pokud jste: 

gravidní, diabetik s komplikacemi jako je neuropatie, čerstvě po operaci, epileptik trpící migrénami, prošli výměnou kloubu, ne zcela svéprávná osoba nebo mladší 18 let a nejste v přítomnosti kompetentního dozoru nebo máte poškozenou sítnici, kardiostimulátor, kýlu, spondylolýzu, umělý kloub nebo kovové náhrady jakékoliv části skeletu. 

 

Zmíněné diagnózy nevylučují zcela možnost používání tohoto vibračního zařízení, ale upozorňují na nutnost konzultace s kompetentním lékařem před jeho použitím. 

 

Výzkum účinků vibračních zařízení a cvičení s nimi na konkrétní poruchy zdraví stále probíhá. Ten pravděpodobně povede ke zkrácení výše uvedeného seznamu dispozicí, za kterých není vhodné toto zařízení používat.

 

Praktická zkušenost ukazuje použití vibračních pomůcek do léčby a rehabilitace jako vhodný prostředek v léčbě mnoha případů. Použití vibračních zařízení však musí být vždy v souladu se seznámením konkrétního případu s lékařem nebo fyzioterapeutem. 

 

Zpět do obchodu